Anna Kania-Żak

Zapisy na konsultacje:

Anna Kania-Żak

Lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień w procesie certyfikacji.

Wykładowca w Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku. Ukończyła II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Staże specjalizacyjne odbywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

  • Doświadczenie zawodowe zdobywała w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”, w którym pracowała na stanowisku zastępcy ordynatora na oddziale detoksykacyjnym.
  • Pracowała również jako konsultant w ośrodku dla osób uzależnionych i bezdomnych MONAR oraz jako biegły sądowy.
  • Obecnie uczestniczy w Szkole trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w Krakowie.

Przyjmuje wyłącznie osoby pełnoletnie.

    Koszyk