Objadanie się – czy to już problem?

Nadmierne jedzenie, dojadanie, podjadanie czy ograniczanie posiłków są elementami zachowań związanych z jedzeniem. Nie należy rozpatrywać ich od razu w kategorii zaburzeń odżywiania jeśli nie są stałymi i niekontrolowanymi zachowaniami. Zbyt częste, w zbyt dużych ilościach spożywanie pokarmów staje się problemem gdy stanowi ucieczkę przed rozwiązaniem innych trudności.