Magdalena Pakulska

Magda

Stałe godziny przyjęć:

Magdalena Pakulska

 mgr psychologii klinicznej, psychodietetyk.

Ukończyła studia magisterskie z psychologii klinicznej oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Aktualnie uczestniczy w poznańskiej edycji Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski  – kurs ten  jest  atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i spełnia wymogi certyfikacji.

  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pomagając osobom dorosłym w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia.
  • Przez pięć lat pracowała z klientami w obszarze interwencji kryzysowej oraz poradnictwie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas szkoleń z obszaru terapii poznawczo-behawioralnej, uzależnień oraz mindfulness.
  • Od trzech lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla dorosłych, których celem jest redukcja stresu z wykorzystaniem technik mindfulness.

Posiada doświadczenie w psychoterapii osób z zaburzeniami odżywiania, z podwyższonym poziomem lęku, a także poszukującymi swoich wartości i życiowego spełnienia. W nurcie, w którym pracuje, ceni przede wszystkim na zasoby klienta, koncentrację na przyszłości i dążenie do świadomie wytyczonych celów. W swojej pracy lubi wykorzystywać opowieści, bajki i metafory. Autorka artykułów z zakresu psychologii i psychodietetyki w specjalistycznym czasopiśmie Współczesna dietetyka. Aktualnie współpracuje z Instytutem Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita”, gdzie prowadzi terapie i konsultacje indywidualne dla pacjentów.

    Koszyk