Nasze publikacje

Monika Habik

man icon
Neurologopeda, terapeuta karmienia i interwencji żywieniowej

Monika Habik

Autorka koncepcji karmienia terapeutycznego Human Touch /OF - only food/. Wykładowca na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu - przedmiot: Karmienie terapeutyczne. Autorka Certyfikowanego Kursu Empathy Dolls, neurologopeda kliniczny, od wielu lat prowadzi wykłady, warsztaty, szkolenia, konsultacje i superwizje w całej Polsce, Litwie, Ukrainie - karmienie terapeutyczne w chorobach rzadkich, zespołach genetycznych oraz trudnościach w karmieniu, wspomagająco w selektywności i awersjach pokarmowych.
Koncepcja KARMIENIA TERAPEUTYCZNEGO HUMAN TOUCH skupia się przede wszystkim na spersonalizowanym wspomaganiu rozwoju dziecka, ale zwraca też uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji rodziców i terapeuty przez budowanie pozytywnych relacji. Zobacz dziecko – wspieranie fundamentalnej potrzeby i umiejętności patrzenia, obserwacji, empatii i współodczuwania. Mirroring - wielozmysłowe możliwości komunikacji i aktywności własnej dziecka. Nie tylko karmimy, ale przede wszystkim odżywiamy. Koncepcja obejmuje strategie karmienia, przeciwdziałanie kompensacjom, patologicznym wzorcom przyjmowania pokarmów, uwzględnia konsystencję, temperaturę i smak potraw dobrane indywidualnie dla dziecka, jego możliwości na danym etapie rozwoju, sposób karmienia, bezpieczne karmienie, przede wszystkim profilaktykę awersji pokarmowych. Wszystko jest ważne, ale przede wszystkim obiektywna diagnoza dystrakcji w procesie jedzenia i picia, zarówno sensorycznym, motorycznym, emocjonalnym jak żywieniowym.
Zakres konsultacji i interwencji:
- ocena sprawności sensomotorycznej w karmieniu/jedzeniu
- ocena sposobu karmienia i wdrożenie odpowiednich strategii karmienia
- wsparcie terapeutyczne przy wrażliwości na teksturę i smak / dzieci, młodzież i osoby dorosłe
- wybiórczość pokarmowa, neofobia żywieniowa, profilaktyka awersji pokarmowych
- wczesna interwencja, karmienie terapeutyczne dzieci z grupy ryzyka, profilaktyka zaburzeń jedzenia i picia, wsparcie dla rozwoju komunikacji, funkcji poznawczych, dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
- wsparcie i interwencje kryzysowe we współpracy z lekarzem i dietetykiem
Potrzebujesz pomocy - od czego zacząć? Umów się na konsultacje: ETAP I.   
Artykuł specjalistki o Human Touch Therapy przeczytasz tutaj!
Twój koszyk
Logowanie

Nie masz jeszcze konta?

0 Porównaj
0 Ulubione produkty
0 Koszyk
Menu