Monika Habik

man icon

Monika Habik

Neurologopeda, terapeuta karmienia i interwencji żywieniowej
 

Autorka koncepcji karmienia terapeutycznego Human Touch /OF – only food/. Wykładowca na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu – przedmiot: Karmienie terapeutyczne. Autorka Certyfikowanego Kursu Empathy Dolls, neurologopeda kliniczny, od wielu lat prowadzi wykłady, warsztaty, szkolenia, konsultacje i superwizje w całej Polsce, Litwie, Ukrainie – karmienie terapeutyczne w chorobach rzadkich, zespołach genetycznych oraz trudnościach w karmieniu, wspomagająco w selektywności i awersjach pokarmowych.

Koncepcja KARMIENIA TERAPEUTYCZNEGO HUMAN TOUCH skupia się przede wszystkim na spersonalizowanym wspomaganiu rozwoju dziecka, ale zwraca też uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji rodziców i terapeuty przez budowanie pozytywnych relacji. Zobacz dziecko – wspieranie fundamentalnej potrzeby i umiejętności patrzenia, obserwacji, empatii i współodczuwania. Mirroring – wielozmysłowe możliwości komunikacji i aktywności własnej dziecka. Nie tylko karmimy, ale przede wszystkim odżywiamy. Koncepcja obejmuje strategie karmienia, przeciwdziałanie kompensacjom, patologicznym wzorcom przyjmowania pokarmów, uwzględnia konsystencję, temperaturę i smak potraw dobrane indywidualnie dla dziecka, jego możliwości na danym etapie rozwoju, sposób karmienia, bezpieczne karmienie, przede wszystkim profilaktykę awersji pokarmowych. Wszystko jest ważne, ale przede wszystkim obiektywna diagnoza dystrakcji w procesie jedzenia i picia, zarówno sensorycznym, motorycznym, emocjonalnym jak żywieniowym. 

Zakres konsultacji i interwencji:
– ocena sprawności sensomotorycznej w karmieniu/jedzeniu
– ocena sposobu karmienia i wdrożenie odpowiednich strategii karmienia
– wsparcie terapeutyczne przy wrażliwości na teksturę i smak / dzieci, młodzież i osoby dorosłe 
– wybiórczość pokarmowa, neofobia żywieniowa, profilaktyka awersji pokarmowych
– wczesna interwencja, karmienie terapeutyczne dzieci z grupy ryzyka, profilaktyka zaburzeń jedzenia i picia, wsparcie dla rozwoju komunikacji, funkcji poznawczych, dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
– wsparcie i interwencje kryzysowe we współpracy z lekarzem i dietetykiem
 
Potrzebujesz pomocy – od czego zacząć? Umów się na konsultacje: ETAP I. 

Artykuł specjalistki o Human Touch Therapy przeczytasz tutaj!
    Koszyk