Badanie GutFlora+ dodatkowo pozwala na ocenę markerów funkcjonalności układu pokarmowego. Umożliwia ona sprawdzenie prawidłowości trawienia i wchłaniania składników pokarmowych oraz określenie możliwej przyczyny zaburzeń układu pokarmowego.