Blog

Postępowanie dietetyczne u dzieci z niedowagą

Niedobór masy ciała u dzieci możemy określić m. in. za pomocą siatek centylowych, wskaźnika BMI czy wskaźnika proporcji masy do wysokości ciała. Na podstawie siatek centylowych niedowagę stwierdzamy przy znacznym odchyleniu centyla masy od centyla wzrostu prawidłowego dla danego wieku. U dziecka niedobór masy ciała zdefiniujemy, kiedy jego masa ciała nie będzie przekraczała 3 centyla dla danego wieku. W prostu sposób wyliczymy również wskaźnik BMI [masa ciała/(wysokość ciała)2] i zinterpretujemy niedowagę, kiedy wskaźnik będzie osiągał wartość poniżej 18,5.

Niedobór masy ciała dotyczy dzieci, których zwyczajowe spożycie żywności jest mniejsze od zapotrzebowania, np. z powodu braku apetytu lub innych przyczyn. W przypadku, kiedy dzienne spożycie żywności jest wystarczające możemy mieć do czynienia ze złym wchłanianiem i/lub złym wykorzystaniem biologicznym spożytych składników odżywczych. Musimy pamiętać, że niedobór masy ciała movże być niespecyficznym objawem wielu chorób wieku dziecięcego. Przyczyną niedowagi mogą być alergie pokarmowe, celiakia, choroby układu hormonalnego a także choroby nowotworowe, pasożytnicze czy choroby psychiczne typu anoreksja i bulimia. Dlatego każdy niedobór masy ciała u dziecka wymaga kontroli ze strony pediatry.

W dzieciństwie niedostateczna podaż lub niewłaściwe wchłanianie pokarmów wyniku chorób i idący za tym niedobór masy ciała są zwykle groźniejsze niż w późniejszych okresach życia. W przeciwieństwie do dorosłych dzieci potrzebują dużo dodatkowej energii i składników odżywczych na wzrastanie i rozwój. Najbardziej widocznym skutkiem nieadekwatnej podaży składników odżywczych u dzieci jest zahamowanie przyrostu masy i wzrostu. Znaczna niedowaga wiąże się ze znacznymi niedoborami składników odżywczych, osłabieniem odporności, częstszymi infekcjami, zaburzeniami miesiączkowania u dziewcząt, a w różnych stanach chorobowych ze złymi wynikami leczenia. Zdarza się jednak, że w przypadku nieznacznej niedowagi związanej z czynnikami konstytucjonalnymi (uwarunkowanymi genetycznie) dzieci z masą ciała poniżej 3 centyla mogą być zdrowe i rozwijać się prawidłowo.

Więcej wskazówek oraz przykładowy jadłospis dla dziecka z niedoborem masy ciała można znaleźć w artykule.
 

    Koszyk