5 EDYCJA SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA
“WYDOBYWANIE I WZMACNIANIE MOTYWACJI W PRACY Z PACJENTEM”
Uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT oraz KONSPEKT Z AUTORSKIMI MATERIAŁAMI I ĆWICZENIAMI DO PRACY Z PACJENTEM

Praktyczny warsztat dla dietetyków, którego celem jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczestników w zakresie pracy z pacjentami będącymi w trakcie dietoterapii. Uczestnicy poznają konkretne techniki pozwalające wydobywać i wzmacniać wewnętrzna motywację pacjenta, wyznaczać realne i zachęcające cele oraz monitorować postępy pracy z pacjentem. Dowiedzą się także, jak radzić sobie z sytuacjami odstępstw od realizacji zaleceń diety. Warsztat realizowany jest przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia praktyczne i studia przypadków.

Motywacja – wszystko to, co dietetyk powinien wiedzieć o motywacji

 • Motywacja jako zjawisko interpersonalne.
 • Czynniki wpływające na motywację.

Dialog motywjący (DM) jako metoda pracy z pacjentem.

 • Zasady, filozofii i duch DM.
 • Pierwsze spotkanie z pacjentem „niezmotywowanym”.

Cel – jego wyznaczanie pracy z pacjentem.

 • Jak wyznaczać realne, konkretne cele.
 • Cel pacjenta a el dietetyka.
 • Jak nie dopuścić do sytuacji, gdy dietetykowi bardziej zależy na powodzeniu dietoterapii niż pacjentowi.

Krok po kroku na diecie.

 • Praca z narzędziami pozwalającymi monitorować postępy pacjenta w trakcie dietoterapii.
 • Praca na skalach.
 • Jak pomóc pacjentowi utrzymać motywację do dietoterapii.

Ufność w możliwość trwałej zmiany nawyków żywieniowych- jak wzmacniać wiarę pacjenta w możliwość sukcesu.

 • Jak szukać i odrywać mocne strony pacjenta.
 • Jak pracować z sytuacjami odstępstw od diety.
TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Data: 22.09.18r.
Godziny: 9:00-16:00 (z przerwą na lunch)
Miejsce: Instytut Sanvita ul. Bracka 18/46, 00-028 Warszawa (wejście od podwórza, IV klatka, I piętro) 

CENNIK

Cenna promocyjna (w przypadku zgłoszenia z wpłatą do 31.08.18r.): 190 zł 
Cena promocyjna dla grup >3 osób: 200 zł 
Cena regularna: 250 zł

W cenie szkolenia materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników oraz poczęstunek.
Każdy uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT ukończenia szkolenia oraz oraz KONSPEKT Z AUTORSKIMI MATERIAŁAMI I ĆWICZENIAMI DO PRACY Z PACJENTEM. 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: szkolenia@instytutsanvita.pl
W tytule maila: Motywacja pacjenta
W treść maila: imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz ewentualna informacja o zgłoszeniu dotyczącym grupy powyżej 3 osób. 
W załączniku maila: potwierdzenie wykonanego przelewu. W przypadku grup prosimy o wysłanie potwierdzenia za jeden zbiorczy przelew lub kilku potwierdzeń wykonanych przelewów w jednym mailu. 

Dane do przelewu
NAZWA: Instytut Sanvita – Sylwia Leszczyńska
NR RACHUNKU: 81114020040000350271140917 mBank
ADRES: ul. Herbu Janina 3/42, 02-972 Warszawa
TYTUŁ PRZELEWU: Warsztaty dla dietetyków: Motywacja pacjenta


Telefon kontaktowy do organizatora: 535 300 340

PROWADZĄCY

Małgorzata Kaczyńska | psycholog, psychodietetyk
Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Psychologii ze specjalizacją Psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez centrum szkoleniowe MABOR (szkolenie posiada atest Sekcji Terapii Rodzin i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Przez kilka lat była Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Posiada certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (Certyfikat Nr 15). Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychodietetycznych dla dietetyków i specjalistów żywienia.

Patronem medialnym warsztatów jest Współczesna Dietetyka – specjalistyczne czasopismo dla dietetyków i profesjonalistów żywienia.