7 EDYCJA SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA „PSYCHOLOGICZNE METODY PRACY Z PACJENTEM” Uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT oraz KONSPEKT Z AUTORSKIMI MATERIAŁAMI I ĆWICZENIAMI DO PRACY Z PACJENTEM.

To praktyczny warsztat, którego celem jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczestników w zakresie pracy z pacjentami będącymi w trakcie dietoterapii. Warsztat opiera się na opisach przypadków pacjentów, którzy podczas zmian związanych ze stylem życia napotykają różne trudności po drodze do osiągnięcia wytyczonego celu. Uczestnikom szkolenia zostaną zaprezentowane sprawdzone metody pracy z pacjentami oraz konkretne narzędzia i arkusze ćwiczeń. Warsztat realizowany jest przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia praktyczne.

PLAN SZKOLENIA
CZĘŚĆ I: CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Komunikacja z pacjentem
  • Omówienie zasad dobrej komunikacji i rodzajów komunikacji, a także metod wzmacniania zaangażowania pacjenta w proces leczenia
Relacja dietetyk-pacjent
  • Jak zbudować relacje sprzyjającą zmianie zachowań żywieniowych
  • Jakich zachowań unikać w gabinecie
CZĘŚĆ II: RÓŻNE WYZWANIA ZWIĄZANE Z PRACĄ Z PACJENTEM
Jak skutecznie pracować z pacjentem?
  • Omówienie najczęściej występujących trudności w pracy z pacjentami dietetycznymi oraz sposobów postępowania i prowadzenia rozmowy w różnych sytuacjach

Ta część warsztatu przygotowana jest w oparciu o zasady porozumienia bez przemocy oraz dialogu motywującego.

CZĘŚĆ III: PRACA NA WŁASNYM MATERIALE
Przypadki pacjentów we własnej praktyce dietetycznej Omówienie najczęstszych problemów w pracy z pacjentami oraz sposobu radzenia sobie z nimi, m.in.:
  • z brakiem motywacji
  • zachowaniami roszczeniowymi
  • pacjentami zamkniętymi w sobie
  • przekraczaniem granic przez pacjenta
  • pacjentami z dużą wiedzą dietetyczną („wszystkowiedzącymi”)
  • zachowaniami nieszczerymi i manipulacyjnymi

Podczas warsztatu będziecie mieli Państwo możliwość w parach oraz grupach przećwiczyć konkretne umiejętności związane z prowadzeniem rozmowy z pacjentem oraz radzeniem sobie w trudnych sytuacjach w gabinecie.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Data: 25.04.20r. Godziny: 9:00-16:00 (z przerwą na lunch) Miejsce: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 02 – 366 Warszawa
PROWADZĄCY

Małgorzata Kaczyńska | psycholog, psychodietetyk, wykładowca Uniwersytetu SWPS

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Psychologii ze specjalizacją Psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez centrum szkoleniowe MABOR (szkolenie posiada atest Sekcji Terapii Rodzin i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Przez kilka lat była Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Posiada certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (Certyfikat Nr 15). Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychodietetycznych dla dietetyków i specjalistów żywienia.

PARTNERZY: Patronat medialny: Współczesna Dietetyka – specjalistyczne czasopismo dla dietetyków i profesjonalistów żywienia.
Partner merytoryczny : Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie