Newsy

Szkolenie dla dietetyków “Wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z pacjentem”

W dniu 05.03 odbyło się szkolenie dla dietetyków “Wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z pacjentem” prowadzone przez Małgorzatę Kaczyńską psycholog Instytut Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej ‘Sanvita’ . Uczestnicy poznali konkretne techniki pozwalające wydobywać i wzmacniać wewnętrzna motywację pacjenta, wyznaczać realne i zachęcające cele oraz monitorować postępy pracy z pacjentem. Dowiedzieli się także, jak radzić sobie z sytuacjami odstępstw od realizacji zaleceń diety. Warsztat zrealizowany został przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia praktyczne i studia przypadków.