Ludmiła Bownik, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Psychologia ze specjalizacją Praca i Stres.

W 2009 ukończyła studia podyplomowe: Pomoc Psychologiczna – Interwencja Kryzysowa w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Posiada Certyfikat Instytutu Ratownictwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR w Warszawie oraz szkolenia prowadzone przez p. Wandę Badurę Madej i Grupę ARCAN. Jest mediatorem po szkoleniu kwalifikacyjnym w Fundacji MEDIARE: Dialog-Mediacja-Prawo.

Od 6 lat związana jest z jednym z warszawskich Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Udziela konsultacji psychologicznych, prowadzi indywidualną terapię krótkoterminową, grupy zarówno psychoedukacyjne, jak i wsparcia. Jest też współtwórcą i prowadzącą wielu warsztatów, m.in. z pewności siebie.
Poza pracą w OIK prowadzi ćwiczenia z interwencji kryzysowej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie. Prowadziła także warsztaty dotyczące interwencji kryzysowej dla trenerów programu „Bezpieczne Życie” realizowanego przez Komendę Główną Straży Pożarnej.

W Instytucie Sanvita wraz z Małgorzatą Kaczyńską prowadzi warsztaty psychologiczno-psychodietetyczne “Razem łatwiej pożegnać zbędne kilogramy”.

W wolnym czasie czyta książki lub pływa łódką po polskich rzekach. Fascynuje ją kultura Grecji.