Newsy, Współczesna dietetyka

Nowe 41. wydanie magazynu Współczesna Dietetyka

Projekt bez tytulu 4 kopia

Dietetyka jest obszarem, który przez ostatnie lata bardzo się rozszerzył jeśli chodzi o profil pacjentów zgłaszają­cych się do gabinetów dietetycznych. Potrafimy wspomóc leczenie w wielu jednostkach chorobowych, do któ­rych rekomendacje i wyniki badań przedstawiamy regularnie w czasopi­śmie. Niemniej, patrząc na statystyki, nadal naszym częstym pacjentem jest pacjent z nadmierną masą ciała i wciąż badane są optymalnie modele żywienia. Porównywana jest również ich efektywność w redukcji masy ciała. W tym numerze przedstawiamy podsumowanie do­stępnych informacji odnośnie do strategii leczenia otyłości w procesie odchudzania. Warto zapoznać się z przeglądem diet opartych na manipulacji zawartością makroskładników opartych na ograniczeniu określonych pokarmów i ich grup. Warto rozważyć również manipulację oknem żywieniowym. 

W bieżącym numerze nie zabraknie treści z zakresu, w którym pracuję z pacjentami w gabinecie i studentami jako wykładowca przez ostatnie lata, czyli dietoterapii nie­płodności. Prowadząc pacjenta, pacjentkę czy parę starającą się o dziecko, ze zdiagnozowaną niepłodnością, przygoto­wującą się do zabiegu technikami rozrodu wspomaganego, współpracuję m.in. z ginekologiem, endokrynologiem i psy­chologiem. Podkreślam jednocześnie, jak w wielu przypad­kach kluczowe znaczenie mają zmiany stylu życia, regulacji masy ciała oraz wprowadzenie określonych interwencji ży­wieniowych. Potwierdzają to zarówno badania naukowe, jak i efekty praktyki dietetycznej. Rola dietetyka będzie zależna od przyczyny niepłodności. Co do określonych interwen­cji dietetycznych mamy zgodność stanowisk naukowych, jednak w wielu obszarach nadal trwają badania. Do tej pory wyniki nie są jednoznaczne. Zachęcam do zapoznania się z rekomendacjami i analizą wyników badań w tym zakresie. 

Magazyn dostępny na stronie: współczesnadietetyka.pl

Sylwia Leszczyńska 

Redaktor prowadząca

Dodatkowo, jeśli jesteście zainteresowani podobnymi kwestiami to zachęcamy Was do wzięcia udziału w szkoleniu: Dieta płodności ♀ Kluczowe elementy diety zwiększające płodność kobiet oraz Dieta płodności ♂ Kluczowe elementy diety zwiększające płodność mężczyzn. Prowadzi je nasz dietetyk kliniczny Instytutu Sanvita- Sylwię Leszczyńską.

Dodaj komentarz